Správa nemovitostí

 

Majitelům nemovitostí, bytů, bytových domů, družstvům vlastníků i bytovým družstvům nabízíme komplexní správu jejich nemovitostí. Nejedná se jen o výběr nájemného, ale o veškeré starosti a činnosti spojené s nemovitostmi. Naše služby nejsou vázány na konkrétní město, jsme schopni tyto služby zajišťovat nepřetržitě na celém území ČR. 

Naše služby nabízíme v těchto oblastech:

  • Ekonomické služby
  • Administrativní služby
  • Technické služby

Při navázání spolupráce získají vlastníci nemovitosti, ale i nájemníci přístup do internetového portálu, který slouží pro komunikaci a také k zadávání požadavků ze strany nájemníků, ale i ke sdělování informací a oznámení ze strany majitele či správce. 

Také zajišťujeme organizování členských schůzí, nebo schůze nájemníků, vlastníků apod. V rámci této orcganizace zajišťujeme i řízení těchto schůzí, včetně hlasování a protokolů o hlasování. Totéž je možné i formou PER-ROLAM (tedy vzdáleně-např. email)